Textruta: Kyrkallén
Kyrkallén är en lokal som ligger i anslutning till kyrkan och kan bokas för minnesstund eller dopkaffe. 
Lokalen är lämpad för upp till 35-40 sittande gäster.  
För större sällskap rekommenderar vi i första hand Grönsta Prästgård .
Tillgång till handikapptoalett och ramp finns endast under kontorstid. Lokalhyra: 740 kr. 
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för bokning.
Telefonnummer
08-410 847 10 
Textruta: Mottagning för Minnesstunder är sådant som passar på Kyrkallén.

Det vill säga, ett tillfälle man tillsammans med andra vill bevara minnet av.

Svensk Tradition är något vi vårdar, prata med oss om era önskemål när det gäller menyn.

Alkoholhaltiga drycker som ni önskar förtära under måltiden medtagas på egen bekostnad. Fördelaktigt för er med tanke på urval och kostnader.

Har ni några frågor kring Minnesstunden så tag kontakt med Marie-Louise Högfeldt på telefon eller e-post så besvarar vi snarast. Se ”Våra Menyer” för kontakt uppgifter.

Parkering:  
Parkera på stor parkering invid och nedanför kyrkan. 

Kapprum:
I Entré direkt till höger innanför ingången finner ni en garderob .

Toalett: 
 I kapprummet finner ni även en toalett.